Disclaimer

Download deze disclaimer

Disclaimer

De door Continent BV op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen concreet aanbod, advies of dienst.

De door Continent BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie van persoonlijke aard die door Continent BV via haar internetsite wordt ontvangen, wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden en promotionele activiteiten. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Continent BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is hierbij van toepassing. 

Bedrijfsfilm

Bekijk hier onze bedrijfsfilm